Biuletyn Informacji Publicznej
SKO w Suwałkach
Ogłoszenia

Ogłoszenie o dniu wolnym od pracy

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach nr 4/19 z dnia 19 kwietnia 2019 r. dzień 2 maja 2019 r. (czwartek) ustanowiony jest dniem wolnym od pracy dla pracowników SKO w Suwałkach. W zamian jako dzień pracy wyznaczony został 11 maja 2019 r. (sobota).

Rejestr zmian >>