Biuletyn Informacji Publicznej
SKO w Suwałkach
Zgromadzenie Ogólne Kolegium

Zgromadzenie Ogólne Kolegium

Kompetencje:

Zgromadzenie ogólne Kolegium zwołuje prezes kolegium co najmniej dwa razy do roku. Zgromadzenie zwołuje się także na pisemny wniosek co najmniej połowy członków kolegium w terminie 14 dni od dnia jego złożenia. Zgromadzeniu ogólnemu kolegium przewodniczy prezes kolegium. W skład zgromadzenia ogólnego kolegium wchodzą: prezes, wiceprezes oraz pozostali członkowie (etatowi i pozaetatowi).

Do właściwości zgromadzenia ogólnego kolegium należy:

 • Uchwalenie regulaminu organizacyjnego kolegium,
 • Wybór członków komisji konkursowej,
 • Przyjmowanie rocznej informacji o działalności kolegium,
 • Wybór kandydatów na prezesa kolegium,
 • Podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych przepisami prawa lub przedstawionych przez prezesa kolegium.

Co do zasady, uchwały zgromadzenia ogólnego kolegium zapadają większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu kolegium. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos prezesa kolegium.

Rejestr zmian >>

Etatowi członkowie SKO w Suwałkach

 • Grażyna Anna Milewska - Prezes
 • Kurzynowska Agnieszka- Wiceprezes
 • Bujkowski Kamil
 • Butkiewicz Małgorzata
 • Kulik Katarzyna
 • Cudnowski Wiktor
 • Aneta Dyczewska
Rejestr zmian >>

Pozaetatowi członkowie SKO w Suwałkach

 • Bagiński Szymon
 • Osińska Agata
Rejestr zmian >>