Biuletyn Informacji Publicznej
SKO w Suwałkach
Przetargi i zamówienia publiczne

Informacja o wyborze oferty na remont korytarza i łazienek SKO w Suwałkach

Rejestr zmian >>

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontu korytarza i łazienek w siedzibie SKO w Suwałkach

Rejestr zmian >>

Informacja o zapoznaniu się z ofertami na remont pomieszczeń biurowych

Rejestr zmian >>

Obwieszczenie o wyborze oferty na wykonanie sieci teleinformatycznej

Rejestr zmian >>

Sprostowanie informacji o otwarciu ofert na wykonanie sieci teleinformatycznej

Rejestr zmian >>

Informacja o otwarciu ofert na wykonanie sieci teleinformatycznej w SKO w Suwałkach

Rejestr zmian >>

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontu pomieszczeń biurowych Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach

Rejestr zmian >>

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie sieci telefonicznej w pomieszczeniach biurowych SKO w Suwałkach

Rejestr zmian >>

Informacja o otwarciu ofert na remont pomieszczeń biurowych SKO w Suwałkach

Rejestr zmian >>

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontu pomieszczeń biurowych Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Suwałkach

Rejestr zmian >>