Biuletyn Informacji Publicznej
SKO w Suwałkach
Historia edycji Zgromadzenie Ogólne Kolegium

Zgromadzenie Ogólne Kolegium

Kompetencje:

Zgromadzenie ogólne Kolegium zwołuje prezes kolegium co najmniej dwa razy do roku. Zgromadzenie zwołuje się także na pisemny wniosek co najmniej połowy członków kolegium w terminie 14 dni od dnia jego złożenia. Zgromadzeniu ogólnemu kolegium przewodniczy prezes kolegium. W skład zgromadzenia ogólnego kolegium wchodzą: prezes, wiceprezes oraz pozostali członkowie (etatowi i pozaetatowi).

Do właściwości zgromadzenia ogólnego kolegium należy:

 • Uchwalenie regulaminu organizacyjnego kolegium,
 • Wybór członków komisji konkursowej,
 • Przyjmowanie rocznej informacji o działalności kolegium,
 • Wybór kandydatów na prezesa kolegium,
 • Podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych przepisami prawa lub przedstawionych przez prezesa kolegium.

Co do zasady, uchwały zgromadzenia ogólnego kolegium zapadają większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu kolegium. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos prezesa kolegium.

Historia edycji

 • Administrator - 2018-08-07 13:54:07
 • Administrator - 2018-08-07 13:53:44
 • Administrator - 2018-08-07 13:52:32
 • Administrator - 2018-08-07 13:51:00
 • Administrator - 2018-08-07 13:48:30
 • Administrator - 2018-08-07 13:47:11
 • Administrator - 2018-08-07 13:46:44
 • Administrator - 2018-08-07 13:46:14
 • Administrator - 2018-08-07 13:42:08
 • Administrator - 2018-08-07 13:35:55
 • Administrator - 2018-08-07 13:33:12
 • Administrator - 2018-08-07 13:32:31
 • Administrator - 2018-08-07 13:31:08
 • Administrator - 2018-08-07 13:30:13
<< Wstecz